Forside

Nye Rødder

Jordforbindelse for flygtninge og indvandrere

Nye Rødder er en registreret socialøkonomisk virksomhed som tilbyder en helhedsorienteret og grøn håndsrækning til flygtninge og indvandrere i helt unikke rammer på Midtsjælland.

Gennem tilrettede forløb med elementer af undervisning i økologisk dyrkning, tilberedelse af mad, naturterapi og rådgivning, samt værksteder i håndværk og håndarbejde støtter vi den enkeltes vej til et liv med forbedrede vilkår.

Vi arbejder direkte med kost, fysisk sundhed, social integration, jobrettede færdigheder, samt mental og følelsesmæssig heling og velvære.

Aktuelle projekter

GROW – Grøn rehabilitering for traumatiserede flygtninge er et nyt tiltag for flygtninge med opholdstilladelse og bopæl i Midt- og Vestsjælland. Projektet løber i 2017-2019 og tilbyder et naturbaseret rehabiliteringsforløb til op til 40 mennesker.

Projektet er særligt spændende fordi det har tilknyttet forskning… læs mere

Familieprojekt for sårbare flygtningefamilier. I efteråret 2016 – foråret 2017 har Nye Rødder igangsat et forløb for flygtningefamilier.

Mange flygtningefamilier i Danmark lever med traumer, psykisk sårbarhed og ustabile familieforhold som en konsekvens af krig, flugt og sparsom indsats på området. Traumer har alvorlige konsekvenser for familiernes trivsel, og børnene… læs mere

GROWs Høstmarked og åbent hus

café, udstilling og salg af produkter

Frivilligværk!

Mødet mellem en sårbar flygtning og en imødekommende dansk frivillig, har en meget stor betydning for Nye Rødders deltagere.

Læs mere om Frivilligværket…