Baggrund

Baggrund, formål og metode

Flygtninge og indvandrere som er kommet til Danmark har ofte svært ved at skabe sig et bæredygtigt livsgrundlag helbredsmæssigt, socialt og arbejdsmæssigt. Mange har traumatiserende oplevelser med sig ligesom usikkerhed omkring fremtiden, arbejdsløshed, manglende netværk og sprogbarrierer påvirker den enkeltes livskvalitet. Koncentrationsbesvær, meningsløshed og depression gør det ofte uoverkommeligt at sidde på skolebænken for at lære nyt, og samtidig gør en ofte fysisk dårlig tilstand og manglende uddannelse det svært at få og blive i et job.

Formålet med Nye Rødder er at imødegå problemstillingerne og  hjælpe målgruppen tættere på et sundt og balanceret liv socialt, psykisk, fysisk, sprogligt og arbejdsmæssigt.

Nye Rødder arbejder metodisk ud fra en helhedstænkning hvor behandling af traumer og beskæftigelsesrettede aktiviteter går hånd i hånd.

Beskæftigelse: At have et arbejde og kunne forsørge sig selv og sin familie har stor betydning for de fleste mennesker og for mange flygtninge og indvandrere er det forbundet med et stort tab af selvværd og stolthed at være uden arbejde. Alle de ovennævnte udfordringer gør det svært for dem at få et arbejde og finde sig et indhold i livet. – Nye Rødder: Værksteder i håndværk og håndarbejde samt kunsthåndværk og havedyrkning giver afklaring og færdigheder der kan bruges målrettet i jobsøgning og etablering af levevej. Samtidig opbygges selvtillid og værdighed sådan at deltageren tør drømme om et liv med job og tør gå efter det.

Mental sundhed: Mange flygtninge har oplevet krig, vold og forfølgelse på tæt hold og har derudover været på farefuld færd på deres flugt til Danmark. De kommer med traumer og deres livssituation her med usikkerhed, manglende netværk og sprogvanskeligheder giver yderligere udfordringer for deres mentale sundhed. – Nye Rødder: Hallingelilles omgivelser benyttes bevidst for deres beroligende, angstdæmpende og stressdæmpende effekt gennem naturterapi suppleret med personlige samtaler, daglig øvelse i mestringsstrategier og aktiv beskæftigelse.

Fysisk sundhed: Ofte kommer flygtninge til Danmark med forskellige fysiske udfordringer. De har levet i langvarig stress, kan have fysiske smerter efter tortur og traumer og har meget ofte søvnproblemer. Samtidig lever de måske et meget fysisk inaktivt liv på asylcenteret og mangler motivation til at bevæge sig.- Nye Rødder: Deltageren aktiveres fysisk via havearbejde, gåture og bevægelsesprogram. Der arbejdes med kropsbevidsthed og stressregulering. Hensigten er at give anledning til fysisk aktivitet som bliver meningsfuld og motiverende ved at have flere formål (læs: grøntsagsdyrkning) end aktiviteten i sig selv.

Grøn livsstil: Erfaringer fra sundhedspersonale og undersøgelser hos Fødevarestyrelsen (link: www.foedevarestyrelsen.dk/Publikationer/Alle%20publikationer/2002007.pdf) viser at ensidig kost og vitaminmangel er typiske kostrelaterede udfordringer hos flygtninge og indvandrere. Dertil kommer de sundhedsmæssige konsekvenser som diabetes2 og hjertekarsygdomme.- Nye Rødder: I havearbejdet lærer deltagerne bl.a. om økologisk vs konventionel dyrkning, om grøntsagernes forskellige vitamin- og fiberindhold og deres betydning for vores sundhed. Af de dyrkede og høstede grøntsager tilberedes der i fællesskab næringsrig mad og undervises i ernæring og derved motiveres der til ændret kost.

Social integration: Livet i asylcenteret eller i en provinsby uden tidligere netværk holder typisk mennesker i isolation og uden positive sociale oplevelser der kan bringe en sund social integration med sig. – Nye Rødder: Forløbet hos Nye Rødder bringer deltageren ud af centeret eller lejligheden og hen i en overskuelig social sammenhæng. Deltageren oplever at indgå i et meningsfuldt fællesskab med en tillidsopbyggende og anerkendende tilgang hvor hver enkelt har en funktion og en betydning. Gennem kulturelle møder og fællesspisning med Hallingelilles beboere støttes desuden sprogudvikling, integration og netværk på tværs af socioøkonomiske grænser.