De støtter os

De støtter os

Nye rødder modtager økonomisk støtte fra:

  • Grønne ildsjæle

15. Juni Fonden støtter forskning på projekt GROW. Forskningen varetages af Københavns Universitet i samarbejde med Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri.

Østifterne har støttet til indkøb af en brugt minibus, som bruges til at hente og bringe Nye Rødders deltagere, der har svært ved at transportere sig via bus og tog pga. traumer og angst.

Miljøstyrelsens Pulje til Grønne Ildsjæle har støttet Nye Rødder i sin opstart. Pengene er gået til 3 pilotfoløb med asylansøgere og integrationsborgere. Samarbejdspartnere til projektet har været Avnstrup Asylcenter, Lejre Kommune samt Integrationsnet Ringsted, under Dansk Flygtningehjælp.

Det Obelske familiefond støtter projekt’ GROW – grøn rehabilitering for traumatiserede flygtninge’ i 2017-2019 og familieprojekt ’Naturterapi for sårbare flygtningefamilier’ i 2016-2017.

Susi og Peter Robinsohns Fond bidrager til Nye Rødders Familieprojekt med en donation.

Ringsted Kommunes Bæredygtighedsfond støtter Nye Rødders arbejde med at udbrede viden om og erfaring med bæredygtighed og grøn livsstil til flygtninge og indvandrere og deres familier.

Socialstyrelsens ’Pulje for frivilligt socialt arbejde’ støtter Frivilligværket, herunder Familieprojektet i 2016-2017.