Naturterapi

Naturterapi

Naturterapi Nye Rødder har som formål at ville hjælpe flygtninge og asylansøgere til gennem kontakt med naturen og med støtte fra teamet at slå rødder i den nye jord de er kommet til. At arbejde og dyrke jorden er særligt relevant for mennesker som har mistet deres hjemland og som anskuer deres nye værtsland som fremmed.

Naturterapi kan bedst ses som et paraplybegreb for forskellige psykoterapeutiske tilgange der alle benytter naturen til at behandle psykiske lidelser og fremme psykisk og fysisk velvære.

En del forskning beviser at kontakt med naturen har positive effekter på puls, hjertefrekvens, muskelspændinger og stress, og med inddragelse af terapeutisk samvær og samtale kan naturen benyttes bevidst til at støtte individet til at komme sig og tilpasse sig livets omstændigheder.

Flygtninge som kommer fra krig og traumer kan have svært ved at udtrykke i ord hvad de har oplevet. Naturen giver dem et kommunikationsmiddel, et spejl fyldt med metaforer over deres indre tilstand. De kan pege på en brækket gren og sige; det er sådan jeg har det. Al aktivitet i naturen kan ligeledes ses som en metafor for en psykisk proces; at så nye frø, at luge, at høste, at lægge mærke til naturens cyklus hvor alt forgår men også spirer på ny og gror.

I Nye Rødder inddrages elementer af naturterapi løbende ved siden af individuelle samtaler og andre aktiviteter.

Videnskabelige artikler om naturterapi:

The Journey of Recovery and Empowerment Embraced by Nature — Clients’ Perspectives on Nature-Based Rehabilitation in Relation to the Role of the Natural Environment

Af Anna María Pálsdóttir, Dennis Persson, Birgitta Persson og Patrik Grahn 14. juli 2014

http://www.mdpi.com/1660-4601/11/7/7094

The role of nature in rehabilitation for individuals with stress-related mental disorders

Af Anna Maria Pálsdóttir 2014

http://pub.epsilon.slu.se/11218/