Projekter

Familieprojekt for sårbare flygtningefamilier

I efteråret 2016 – foråret 2017 har Nye Rødder igangsat et forløb for flygtningefamilier.

Mange flygtningefamilier i Danmark lever med traumer, psykisk sårbarhed og ustabile familieforhold som en konsekvens af krig, flugt og sparsom indsats på området. Traumer har alvorlige konsekvenser for familiernes trivsel, og børnene i disse familier betaler en høj pris. De kan have egne traumatiserende oplevelser med i bagagen ved ankomsten til Danmark, og er generelt i høj risiko for sekundær traumatisering gennem en opvækst hos svært traumatiserede forældre.

Det overordnede formål med projektet er at styrke både børn og voksnes psykiske modstandskraft, at øge den fysiske sundhed og at hjælpe familien til at være sammen på glædesfyldte, opbyggende og positivt udviklende måder. Dertil er formålet at guide familierne til at kunne bruge naturen som refugie, rekreation og leg. Ramme og middel er naturbaserede aktiviteter og naturbaseret terapi.

Mål:

  • at hjælpe de traumatiserede forældre i deres personlige psykiske udfordringer således at de bliver bedre i stand til at fungere i hjemmet og i sociale sammenhænge som f.eks. en arbejdsplads.
  • at forældrene får beroliget nervesystemet og dermed oplever bedre søvn, mindre stress og angst.
  • at gøde jorden for en højere grad af mening og glæde i tilværelsen for alle i familien.
  • at vejlede forældrene i deres forældrerolle og udvide deres forældrekompetencer.
  • at bryde tabuisering af traumatisering i familien og at udvikle hensigtsmæssige mestringsstrategier.
  • at udvikle barnets evne til at mærke og forstå egne følelser og reaktioner og at mindske skyld, angst og bekymringer.
  • at styrke relationsdannelsen til andre i samme situation samt til danske familier.

 

Projektet indeholder både adskilte og fælles aktiviteter for familiens medlemmer, med og uden deltagelse af frivillige.

Den Obelske Familiefond, Robinsohn Fonden, Ringsteds Bæredygtighedspulje samt Socialstyrelsen har valgt at støtte projektet som finder sted i samarbejde med Dansk Røde Kors.